TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG 50 SALE KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THÁNG 3

TUYỂN DỤNG 50 SALE KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THÁNG 3

Số lượng: 50Hạn nộp: 15-03-2021Khu vực: Đà Nẵng

TUYỂN GẤP 10 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN GẤP 10 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH

Số lượng: 10Hạn nộp: 28-02-2021Khu vực: Hải Châu

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Số lượng: 20Hạn nộp: 28-02-2021Khu vực: Đà Nẵng

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Số lượng: 01Hạn nộp: 28-02-2021Khu vực: Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN CHO THUÊ CĂN HỘ

CHUYÊN VIÊN CHO THUÊ CĂN HỘ

Số lượng: 5Hạn nộp: 28-02-2021Khu vực: Đà Nẵng

Hỗ Trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn