TUYỂN DỤNG

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Số lượng: 1Hạn nộp: 30-07-2020Khu vực: Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Số lượng: 20Hạn nộp: 31-07-2020Khu vực: Đà Nẵng

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

Số lượng: 1Hạn nộp: 30-07-2020Khu vực: Đà Nẵng

KIẾN TRÚC SƯ REVIT

KIẾN TRÚC SƯ REVIT

Số lượng: 3Hạn nộp: 30-07-2020Khu vực: Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

GIÁM ĐỐC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Số lượng: 1Hạn nộp: 30-07-2020Khu vực: Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN CHO THUÊ CĂN HỘ

CHUYÊN VIÊN CHO THUÊ CĂN HỘ

Số lượng: 5Hạn nộp: 31-07-2020Khu vực: Đà Nẵng

Hỗ Trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn