TUYỂN DỤNG

GIÁM ĐỐC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

GIÁM ĐỐC SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Số lượng: 1Hạn nộp: 30-04-2020Khu vực: Đà Nẵng

CÁN BỘ KỸ THUẬT – GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

CÁN BỘ KỸ THUẬT – GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Số lượng: 1Hạn nộp: 30-04-2020Khu vực: Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Số lượng: 20Hạn nộp: 30-03-2020Khu vực: Đà Nẵng

CHUYÊN VIÊN CHO THUÊ CĂN HỘ

CHUYÊN VIÊN CHO THUÊ CĂN HỘ

198 lượt xem 11/02/2020

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO

Số lượng: 1Hạn nộp: 24-01-2020Khu vực: Đà Nẵng

Hỗ Trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn