BÙNG NỔ CẢM XÚC CÙNG MINH TRẦN IDOL

Teamwork là làm việc theo nhóm, có thể hiểu đơn giản là một nhóm người cùng làm chung một công việc, cùng một mục đích trên cơ sở tương tác và trách nhiệm.

Với những ưu điểm vượt trội, Teamwork ngày càng trở nên phổ biến và là kỹ năng làm việc không thể thiếu được trong xã hội hiện đại, là điều kiện để mỗi cá nhân tồn tại trong một tập thể.

Từ những sự vượt trội đó, Minh Trần luôn chú trọng vào các hoạt động tập thể nhằm tạo môi trường cũng như điều kiện phát triển cho mỗi cá nhân.

Do vậy, Minh Trần đã và đang luôn duy các hoạt động ngoại khóa thường niên các hoạt động tập thể để mọi thành viên luôn có thời gian cùng chia sẻ những trải nghiệm cá nhân mình với mọi người sau những ngày làm việc căng thẳng

Hỗ Trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn