Tin đăng bởi nhansu

TUYỂN DỤNG LỚN NHẤT NĂM

TUYỂN DỤNG LỚN NHẤT NĂM

Hạn nộp: 20-05-2021Khu vực: Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THÁNG 5: 01 CHUYÊN VIÊN MARKETING

TUYỂN DỤNG THÁNG 5: 01 CHUYÊN VIÊN MARKETING

Số lượng: 01Hạn nộp: 20-05-2021Khu vực: Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THÁNG 5: 01 TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

TUYỂN DỤNG THÁNG 5: 01 TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Số lượng: 01Hạn nộp: 20-05-2021Khu vực: Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THÁNG 5: 01 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TUYỂN DỤNG THÁNG 5: 01 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Số lượng: 01Hạn nộp: 20-05-2021Khu vực: Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THÁNG 5: 02 KIẾN TRÚC SƯ

TUYỂN DỤNG THÁNG 5: 02 KIẾN TRÚC SƯ

Số lượng: 02Hạn nộp: 20-05-2021Khu vực: Đà Nẵng

TUYỂN DỤNG THÁNG 5: 01 KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NHÀ DÂN DỤNG

TUYỂN DỤNG THÁNG 5: 01 KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NHÀ DÂN DỤNG

Số lượng: 1Hạn nộp: 31-05-2021Khu vực: Đà Nẵng

Hỗ Trợ tư vấn
Hỗ trợ tư vấn