ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Kinh doanh bất động sản
573572

Tuyển dụng

KẾ TOÁN TỔNG HỢP.
24.10.2017 11:15
KẾ TOÁN TỔNG HỢP.
SALE ADMIN.
24.10.2017 11:10
SALE ADMIN
NHÂN VIÊN ĐỒ HỌA.
24.10.2017 11:07
NHÂN VIÊN ĐỒ HỌA
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
05.06.2017 11:35
- Liên hệ khách hàng theo data có sẵn. - Khai thác , tìm kiếm khách hàng. - Tư vấn, giới thiệu tới khách hàng về các sản phẩm công ty đang đàu tư/phân phối. - Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin sản phẩm...
KIẾN TRÚC SƯ.
07.03.2017 08:58
TUYỂN DUNG NHÂN VIÊN KIẾN TRÚC SƯ
VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN