ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Kinh doanh bất động sản
649648

Tuyển dụng

KỸ SƯ QUẢN LÝ DỰ ÁN
15.06.2018 11:01
- Lập, tính toán, kiểm tra hiệu quả đầu tư dự án; - Lập, kiểm tra dự toán công trình do các đơn vị tư vấn lập; bóc tách khối lượng công trình . - Đã từng làm hồ sơ xin dự án đầu tư ở quận thành phố cụ thể. - Lập báo cáo đề xuất đầu tư dự...
KẾ TOÁN XÂY DỰNG
15.06.2018 10:42
- Tổ chức hạch toán, kế toán công trình xây dựng. - Quản lý, đối chiếu kiểm soát vật tư, tài sản và chi phí cho từng công trình. - Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu và thực hiện việc thanh quyết toán công nợ nội bộ (tạm ứng) và công nợ khách hàng...
TRỢ LÝ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
14.06.2018 07:07
- Tham gia vào ban quản lý Dự án Công ty đang làm chủ đầu tư: + Đọc hiểu, xác định được yêu cầu của hồ sơ Dự án. + Lập kế hoạch chuẩn bị hồ sơ dự án. + Chuẩn bị hồ sơ chung ( hồ sơ kinh nghiệm, hồ sơ năng lực ...) + Làm bảo lãnh với ngân...
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN:
14.06.2018 05:10
- Liên hệ khách hàng theo data có sẵn. - Tìm kiếm, lựa chọn, tư vấn, mở rộng mối quan hệ khách hàng và bán các sản phẩm Bất động sản của Công ty. - Khai thác nhu cầu và tư vấn khách hàng chọn mua các sản phẩm, dịch vụ tại công ty. - Marketing...
VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN