ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Kinh doanh bất động sản
619618616615

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN IT, QUẢN TRỊ MẠNG
06.01.2018 05:24
- Quản trị hệ thống mạng. - Quản trị hệ thống Windows Server chạy dịch vụ, ứng dụng và cơ sở dữ liệu. - Lập các tài liệu hướng dẫn công việc liên quan LAN, WAN, server. - Giám sát database của các ứng dụng để đảm bảo database luôn ở tình trạng...
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
06.01.2018 05:02
- Liên hệ khách hàng theo data có sẵn. - Khai thác , tìm kiếm khách hàng. - Tư vấn, giới thiệu tới khách hàng về các sản phẩm công ty đang đàu tư/phân phối. - Tham gia trực tiếp tìm kiếm, tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc khách hàng về thông tin sản phẩm...
VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN