ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Trung Thực - Tận Tâm - Chuyên Nghiệp
805

Liên hệ

CÔNG TY ĐỊA ỐC MINH TRẦN
 • Địa chỉ: 136 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3663.567 - Hotline: 0931.933.567
  Website: www.diaocminhtran.vn        Email: info@diaocminhtran.vn
Ban lãnh đạo
Trần Minh Thỏa
Trần Minh Thỏa
 • Tổng Giám Đốc
 • info@diaocminhtran.vn
Phòng kinh doanh
Phạm Thị Hồng Yên
Phạm Thị Hồng Yên
 • Giám Đốc Kinh Doanh
 • 0917.890.387
 • yen.phammtr@gmail.com
HỒ ĐẮC THẮNG
HỒ ĐẮC THẮNG
 • Trưởng phòng Kinh doanh
 • 0905.036.952
 • dacthangho168@gmail.com
Nguyễn Thị Thi
Nguyễn Thị Thi
 • Trưởng nhóm kinh doanh
 • 0372.368.520
 • thinguyenmtr94@gmail.com
HỒ THỊ QUÝ MỸ
HỒ THỊ QUÝ MỸ
 • Quyền Trưởng nhóm Kinh doanh
 • 0919.970.045
 • quymy2402@gmail.com
TRẦN THỊ PHƯỢNG
TRẦN THỊ PHƯỢNG
 • Nhân viên kinh doanh
 • 01674718407
 • tranphuong.diaocminhtran@gmail.com
TRẦN THỊ KIM MAI
TRẦN THỊ KIM MAI
 • Nhân viên kinh doanh
 • 0965 819 758
 • maikim2308@gmail.com
HÀ THỊ ĐIỂM
HÀ THỊ ĐIỂM
 • Nhân viên kinh doanh
 • 0918.467.383
 • ha.diem86@gmail.com
LÊ THỊ HOA NHI
LÊ THỊ HOA NHI
 • Nhân viên kinh doanh
 • 0706.211.269
 • hoanhibds@gmail.com
Phòng Khai thác và phát triển
Phan Thanh Toàn
Phan Thanh Toàn
 • Trưởng phòng
 • 0905942676
 • toanphan.030987@gmail.com
Dương Thị Mơ
Dương Thị Mơ
 • Chuyên viên Khai thác & phát triển
 • 0935.011.246
 • duongthimo.mtr@gmail.com
Phòng Tài chính & kế toán
Trần Phương Nam
Trần Phương Nam
 • Giám Đốc Tài Chính
 • 0918.49.57.45
 • cusipn@suhu.vn
Thái Thị Thảo Loan
Thái Thị Thảo Loan
 • Thủ quỹ
 • 0917.669.644
 • thaoloan93@gmail.com
Trần Thị Kim Dung
Trần Thị Kim Dung
 • Kế Toán Trưởng
 • 0905.383.088
 • kimdung.mtr@gmail.com
Phan Hoàng Thùy Trang
Phan Hoàng Thùy Trang
 • Chuyên Viên
 • 0935.575.272
 • thuytrang.mtr@gmail.com
Phan Thị Thương
Phan Thị Thương
 • Chuyên Viên
 • 01698.982.462
 • thuongphan152@gmail.com
Trần Thị Nga
Trần Thị Nga
 • Kế toán Dự án
 • 0915.898.076
 • nga.khanhtra@gmail.com
Khối vận hành
Nguyễn Phước Khánh
Nguyễn Phước Khánh
 • Trưởng Phòng Xây Dựng
 • 0905.522.575
 • khanhnguyendcid@gmail.com
Nguyễn Đông Anh
Nguyễn Đông Anh
 • Chuyên Viên Xây Dựng
 • 0901.963.952
 • donganh201080@gmail.com
Nguyễn Thanh Tiên
Nguyễn Thanh Tiên
 • Chuyên Viên Xây Dựng
 • 0904.445.549
 • nguyenthanhtienbk03@gmail.com
Võ Văn Trúc
Võ Văn Trúc
 • Kiến Trúc Sư
 • 0905.980.794
 • vovantruc1994@gmail.com
Nguyễn Phước Sang
Nguyễn Phước Sang
 • Giám sát công trình
 • 0989033659
 • sangnguyen0702@gmail.com
Phòng hành chính - nhân sự
Trần Thị Diễm My
Trần Thị Diễm My
 • Chuyên Viên Nhân Sự
 • 01674.219.937
 • trandiemmy1312@gmail.com
Phạm Thị Khánh Lộc
Phạm Thị Khánh Lộc
 • Nhân viên Hành chính - Tổng hợp
 • 01697136852
 • khanhlocdakui@gmail.com
Nguyễn Duy Hậu
Nguyễn Duy Hậu
 • Nhân viên lái xe
 • 0934884419
 • duyhau@gmail.com
Đặng Thị Xuân Hồng
Đặng Thị Xuân Hồng
 • Nhân viên tạp vụ
 • 01224466007
 • xuanhong@gmail.com
Phòng marketing
DANH MỤC GIỚI THIỆU
VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN