ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Trung Thực - Tận Tâm - Chuyên Nghiệp
649

Liên hệ

CÔNG TY ĐỊA ỐC MINH TRẦN
 • Địa chỉ: 136 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 0236.3663.567 - Hotline: 0931.933.567
  Website: www.diaocminhtran.vn        Email: info@diaocminhtran.vn
Ban lãnh đạo
Trần Minh Thỏa
Trần Minh Thỏa
 • Tổng Giám Đốc
 • info@diaocminhtran.vn
Phòng kinh doanh
Phạm Thị Hồng Yên
Phạm Thị Hồng Yên
 • Trưởng phòng kinh doanh 7
 • 091 789 0387
 • yen.phammtr@gmail.com
Dương Thị Mơ
Dương Thị Mơ
 • Trưởng Phòng Kinh Doanh 1
 • 0935.011.246
 • duongthimo.mtr@gmail.com
Nguyễn Anh Wuyn
Nguyễn Anh Wuyn
 • Nhân viên kinh doanh
 • 0935334994
 • anhwuyn@gmail.com
Lê Châu Cường
Lê Châu Cường
 • Nhân viên kinh doanh
 • 0906 576857
 • lccuong1188dn@gmail.com
Trần Quốc Hùng
Trần Quốc Hùng
 • Nhân viên kinh doanh
 • 01225499060
 • tranhungdn8x@gmail.com
Nguyễn Văn Hoàng Phúc
Nguyễn Văn Hoàng Phúc
 • Nhân viên kinh doanh
 • 0935536547
 • phucnvhcntt@gmail.com
TRẦN THỊ PHƯỢNG
TRẦN THỊ PHƯỢNG
 • Nhân viên kinh doanh
 • 01674718407
 • tranphuong.diaocminhtran@gmail.com
TRẦN THỊ KIM MAI
TRẦN THỊ KIM MAI
 • Nhân viên kinh doanh
 • 01649067447
 • maikim2308@gmail.com
Nguyễn Thị Thi
Nguyễn Thị Thi
 • Nhân viên kinh doanh
 • 01672368520
 • thinguyenmtr94@gmail.com
HÀ THỊ ĐIỂM
HÀ THỊ ĐIỂM
 • Nhân viên kinh doanh
 • 0918467383
 • ha.diem86@gmail.com
HỒ THỊ QUÝ MỸ
HỒ THỊ QUÝ MỸ
 • Nhân viên kinh doanh
 • 0919.970.045
 • quymy2402@gmail.com
Phòng Tài chính & kế toán
Trần Phương Nam
Trần Phương Nam
 • Giám Đốc Tài Chính
 • 0918.49.57.45
 • cusipn@suhu.vn
Thái Thị Thảo Loan
Thái Thị Thảo Loan
 • Thủ quỹ
 • 0917.669.644
 • thaoloan93@gmail.com
Trần Thị Kim Dung
Trần Thị Kim Dung
 • Kế Toán Trưởng
 • 0905.383.088
 • kimdung.mtr@gmail.com
Phan Hoàng Thùy Trang
Phan Hoàng Thùy Trang
 • Chuyên Viên
 • 0935.575.272
 • thuytrang.mtr@gmail.com
Phan Thị Thương
Phan Thị Thương
 • Chuyên Viên
 • 01698.982.462
 • thuongphan152@gmail.com
Trần Thị Nga
Trần Thị Nga
 • Kế toán Dự án
 • 0915.898.076
 • nga.khanhtra@gmail.com
Khối vận hành
Nguyễn Phước Khánh
Nguyễn Phước Khánh
 • Trưởng Phòng Xây Dựng
 • 0905.522.575
 • khanhnguyendcid@gmail.com
Trần Văn Hộp
Trần Văn Hộp
 • CV Giải Phóng Mặt Bằng
 • 0917.541.967
 • tranhopminhtran@gmail.com
Nguyễn Đông Anh
Nguyễn Đông Anh
 • Chuyên Viên Xây Dựng
 • 0901.963.952
 • donganh201080@gmail.com
Nguyễn Thanh Tiên
Nguyễn Thanh Tiên
 • Chuyên Viên Xây Dựng
 • 0904.445.549
 • nguyenthanhtienbk03@gmail.com
Phạm Lê Mỹ Duyên
Phạm Lê Mỹ Duyên
 • Kiến Trúc Sư
 • 0935.862.268
 • duyenplm9@gmail.com
Võ Văn Trúc
Võ Văn Trúc
 • Kiến Trúc Sư
 • 0905.980.794
 • vovantruc1994@gmail.com
Nguyễn Phước Sang
Nguyễn Phước Sang
 • Giám sát công trình
 • 0989033659
 • sangnguyen0702@gmail.com
Phòng hành chính - nhân sự
Trần Thị Diễm My
Trần Thị Diễm My
 • Chuyên Viên Nhân Sự
 • 01674.219.937
 • trandiemmy1312@gmail.com
Nguyễn Thị Trâm Anh
Nguyễn Thị Trâm Anh
 • Thư Ký Tổng Giám Đốc
 • 0985.934.355
 • tramanhltvn@gmail.com
Phạm Thị Khánh Lộc
Phạm Thị Khánh Lộc
 • Nhân viên Hành chính - Tổng hợp
 • 01697136852
 • khanhlocdakui@gmail.com
Nguyễn Duy Hậu
Nguyễn Duy Hậu
 • Nhân viên lái xe
 • 0934884419
 • duyhau@gmail.com
Đặng Thị Xuân Hồng
Đặng Thị Xuân Hồng
 • Nhân viên tạp vụ
 • 01224466007
 • xuanhong@gmail.com
Phòng marketing
Nguyễn Tường Vy
Nguyễn Tường Vy
 • Chuyên Viên Copywriter
 • 01688.121.762
 • ntuongvy0607@gmail.com
DANH MỤC GIỚI THIỆU
VIDEO
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN