ĐỊA ỐC MINH TRẦN
Kinh doanh bất động sản
619618616615

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Bên cạnh việc đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản, Minh Trần đặc biệt quan tâm đến các hoạt động cộng đồng nhằm chia sẻ khó khăn với xã hội. Cũng như bất cứ doanh nghiệp nào, Minh Trần luôn ý thức được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự phát triển ổn định của xã hội.
Các hoạt động từ thiện - xã hội Minh Trần tham gia:
  • Đồng hành cùng Chương trình “Xuân yêu thương".
  • Ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.
  • Minh Trần thành lập Quỹ “ Minh Trần +” giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
  • Chăm lo cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vui đón Tết Trung Thu mỗi năm.
  • Tài trợ Viện phí cho các ca hiểm nghèo tại các bệnh viện Đà Nẵng.